Delilådan by PAUL och THOM AB

Personuppgiftspolicy

Delilådan är ett varumärke som ägs av PAUL och THOM AB. När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (så som namn, adress, e-mail, personnummer, telefonnummer m.m.) behandlas av oss på Delilådan.

Vi värnar om din integritet. Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.