Delilådan by PAUL och THOM AB

Tillsammans når vi våra mål

Vårt fokus är hållbara och nära samarbeten. Vi väljer noga ut våra producenter och leverantörer. Vi eftersträvar att i så hög utsträckning som möjligt, arbeta med mindre producenter och gårdar med småskalig produktion. Vi värdesätter goda relationer och hållbara samarbeten. Att alltid vara närvarande i vår produktion och näringskedja – med fokus på personal, råvara, kvalitet och smak.

Vi utvecklar ständigt vårt sätt att arbeta hållbart och miljövänligt. Ett miljösteg är att alla våra leveranser genom Europa numer sker via ”Truck-on-train”. Vi har även ställt om många av våra förpackningar till hållbar och återvunnen plast samt att vi har förminskat förpackningarna och tagit bort onödiga detaljer.

Vår miljöpolicy
  • Vi ska sträva efter att vara resurssnåla och skonsamma för såväl yttre som inre miljö – i transporter, tillverkning och distribution liksom i alla våra andra handlingar.
  • Vi ska sätta mätbara miljömål och ständigt anpassa verksamheten i förhållande till dessa, för att på så sätt verka för ständig förbättring.
  • Vi ska välja råvaror, förpackningslösningar, produktions- och distributionslösningar som minskar vår negativa miljöpåverkan, så långt det är möjligt och förenligt med vår verksamhet.
  • Vi ska öka medarbetarnas miljömedvetande och utveckla arbetsmetoder som minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan.
  • Vi ska driva verksamheten i linje med svensk miljölagstiftning och övriga krav som ställs på oss. Vårt miljöarbete ska hela tiden hålla jämn takt med samhällets miljömål.
  • Vi ska aktivt arbeta för att motverka föroreningar i vår miljö.